Áp dụng COD với một số sản phẩm ở Shopee Tài Đạt. Xem ngay!